Bilgisayar kontrollü tezgahlarla üretim

En kısa zamanda bakımın yapılması ve olumsuzlukların giderilmesi gerekir. Aksi halde böyle bir tezgahta her hangi bir programı çalıstırarak parça imalatı mümkün degildir. Daha öncede belirtildigi gibi CNC sistemleri pahalı sistemler oldugu için meydana gelebilecek arızalar anında tespit edilip giderilmelidir.

Aksi halde arızalar büyük boyutlara ulastıgında giderilmeleri hem masraflı olacak hem de tezgahın imalat dısı kalması sonucuüretimde önemli aksamalar meydana gelecektir. Arızaların kısa sürede tespitinde hata teshisi Fault Diagnosis yöntemi uygulanır. Bu teshiste tezgah kontrol ünitesinin yöneltecegi sorulara cevaplar verilir. Operatörün verecegi cevaplara göre arıza kontrol ünitesi tarafından belirlenir. Genelde CNC tezgahlarında olusan arızalar toz, asırı yag, rutubet ve ısı gibi basit nedenlerden kaynaklanır.

Ayrıca titresim gibi benzer nedenlerle devre elemanlarının baglantı yerlerinde gevsemeler olabilir. Bu baglantıların kontrol edilerek uygun konumda takılmaları çogu kez yeterlidir. Konum ölçme sistemlerinin hassas yüzeyleri yaglanmıs yada tozlanmıs olabilir. Genellikle bu kısımların temizlenmeleri arızaların giderilmesi için yeterlidir.

Bu nedenle mekanik çarpma, kırma, yakma vb. Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı CNC tezgahlarının bulundukları ortamların temizligi son derece önemlidir. Tezgahın eksen hareket bölgeleri temiz ve yeterince yaglı bulunmalıdır. Gerektiginde açılıp temizlikleri yapılmalı aksi halde en basit nedenlerle tezgahın uzun süre hizmet dısı kalması kaçınılmazdır. Günümüzde bakım iki seviyede yapılır;. Her iki seviyedeki bakım bu alanda uzman olan teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu tür periyodik bakımda kısa test programları çalıstırılır.

Tezgah miline verilecek devir sayısı ve ilerleme hızları minimum ve maksimum degerler arasında girilerek denenir. Bu testlerde elde edilen bulgular not edilir, nedenleri arastırılıp giderilmeye çalısılır. Tezgah ve çevre ekipmanları üzerinde bulunan bütün fanların yeterli hava sirkülasyonunu saglayıp saglamadıkları arastırılır.


 1. öğrenci yoklama takip programı.
 2. iphone icin takip programi.
 3. Makine Teknolojisi Alanı Yıllık Planları | Yıllık Plan Hazırla;
 4. telefonla yerini bulma.
 5. Yıllık Planlar(bilgisayar kontrollü tezgâhlarla üretim(cnc) ).
 6. casus bilgisayar 007 keylogger full download?

Delikli kagıt serit sürücü ve tekerlekleri kontrol edilir. Okuyucu kafa, kanal ve tırnakları düzenler. Aylık periyodik bakımda bir is parçası programı talas kaldırmadan çalıstırılarak test edilir ve eksen hareketleri izlenir. Manuel olarak yaglanması gerekli olan yerler yaglanır. Bütün devre baglantılarının uygun sekilde takılı olup olmadıkları kontrol edilir. Ölçme sistemlerinin muhafazalar çıkarılır, varsa pislik ve yaglar temizlenir. Birbirleriyle karsılıklı bagımlılıgı olan hız, voltaj ve bunları izleyen hatalar ölçülür. Elde edilen veriler ilk montajda ölçülen degerlerle kıyaslanır.

Hava ve yag filtreleri vb. CNC sistemlerindeki her bir devre ve devre elemanının mükemmel olup olmadıgına bakılır. Kontak noktalarının temizligi gözden geçirilir. Kapılar ve sızdırmazlık elemanları, baglantı vidalarının sıkılı olup olmadıkları kontrol edilir. Tezgah konsolu vakumlu temizleyici veya yumusak fırçalarla temizlenir.

Delikli kagıt serit okuyucusunun çalısma durumu, tezgahın hassasiyet degerleri kontrol edilir. Güç kaynagı Power Supply voltaj çıkısının uygun olup olmadıgına bakılır. Bir parça programı test edilerek tüm fonksiyonların dogrulukları arastırılır. CNC tezgahlarındaki koruyucu bakım konusunda da en a diger tür bakımlarda oldugu kadar azami dikkat gösterilmelidir. Çünkü yapılacak olan basit ihmal ve hatalar tezgahın saglıklı çalısan elemanlarının hizmet dısı kalmalarına sebep olur. Koruyucu bakım konusunda asagıdaki hususlara titizlikle uyulması gerekir;. Bunlar paslanma, baglantılarda gevseme, kirlenen kontaklarla ilgili olabilir.

Asla fazla yag kullanılmaz. Fazla yag yagsızlıktan daha zararlıdır. CNC tezgahlarının saglıklı çalısabilmeleri için yüksek derecede temizlige sahip çevre kosullarına ihtiyaç vardır. Tezgah imalatçısı firmalar tarafından önerilen ideal çalısma ortamı kosulları;. Eger tezgahın çalısma ortam kosulları bu standart degerlere uymuyorsa imalatçı firma bakımla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyebilir. CNC tezgahlarında bakım yapılması gereken sistemlerden bir digeri yaglama sistemin saglıklı çalısmasına baglısıdır. En sık yapılan bakım islemi periyodik süreleri doldugunda yagların degistirilmesi, eksilen yagların tamamlanması ve filtrelerin temizlenmesi yada degistirilmesidir.

Son Eklenen Dosyalar

Tezgahın kapalı iç sistemleri ile ilgili elemanların yaglama islemleri otomatik olarak yapılır. Bazı küçük boyutlu egitim amaçlı CNC tezgahlarında kayıt-kızak sistemlerinin yaglanmaları manuel olarak yapılır. Yaglamada dikkat edilecek bir nokta da asırı yaglamadan kaçınmaktır. CNC tezgahlarında asırı yaglama yag israfı ile birlikte özellikle hassas elektronik devre elemanlarının dıs yüzeylerini kaplar, saglıklı çalısmalarını engeller. Bu nedenle eksilen yagların tamamlanmasında kesinlikle seviye çizgileri asılmamalı. CNC takım tezgahlarında kullanılan hareket iletme elemanlarından olan bilyalı miller Ball Screws ile kayıt-kızak sistemleri kapalı muhafazalar içine alınmıstır.

Bu muhafazalar vinylex yada spiral koruyuculardır. Bunlar tablanın hareketlerine göre açılıp kapanabilir özelliklere sahiptir. Yukarıda belirtilen elemanlarda oldugu gibi hidrolik ve pnömatik ekipmanlarında bakımlarının periyodik aralıklarla yapılması gerekir. Genellikle bu elemanlar basınçlı kuvvet uyguladıkları için sürekli çalısma basınçlarının ideal degerlerde olup olmadıgı kontrol edilmeli, varsa arızalar giderilmelidir.

Aksi halde tezgah, operatör ve çevrede çalısanlar için büyük tehlike olustururlar. Pnömatik tezgah aynasının is parçasını yeterince sıkmadıgını, kesicilerin emniyetli takılmadıklarını ve sonuçta olabilecek kazaları tahmin ediniz. CNC tezgahlarının en önemli özelliklerinden birisi çok yüksek talas kaldırma debilerine sahip olmalarıdır. Bu tezgahlarda, bu islemleri yapabilecek takımların olması oldukça inanılmaz görülmektedir. Buna bir sanayiden daha az olan ayarlama süresini ve yaklasık bes saniye süren otomatik takım degistirme isini de eklersek, üretim mühendislerinin neden nümerik kontrollü islemede en can alıcı konunun takımlar oldugunu düsünmelerini daha iyi anlarız.

Küçük çaplı delik delme, kılavuz çekme, raybalama, punta deligi ve kama kanalı açma gibi islemlerde yüksek-hız çeligi HSS takımlar kullanılmasına ragmen, CNC ile islemede, genellikle sinter karbür Karbit takımlar kullanılmaktadır. Bu nedenle, bunlar yüksek hızlardaki talas kaldırma tekniklerinin sartlarını yerine getirebilecek yeni karbür türlerinin gelistirilmesi için yogun arastırmalar yapılmaktadır. Yapılan bu arastırmaların ne kadar basarılı oldugunu anlayabilmek için, CNC tezgahlarını çalısırken izlemek yeterlidir. Pahalı olan CNC tezgahlarının verimli kullanımı, oldukça metodik takım kullanımı yaklasımını gerektirir.

Tezgahtaki orijinal veya yedek takımın parça programındaki takıma karsılık gelmesi gereklidir. Bu nedenle programlamada çalısan kisiler arasında yakın bir isbirligi saglanmalıdır. Takımların bileme yöntemleriyle iyilestirilmesi oldukça fazla dikkat ister. Uzun süreli yüksek hızlarda talas kaldırma isleminin verimi, tam bir takım geometrisini gerektirir. Takımlar kullanılmadıklarında, agır-is çelik raflarında tanım kartlarıyla birlikte depolanmalıdır. Depolanan takımlar özel is veya genel amaçlı olabilir. Hangisi olursa olsun, bu takımlar boyutsal özellikleri, uygulamaları vs.

https://entherruptvin.tk

Bilgisayar kontrollü tezgahlarla üretim

Aynı zamanda hem parça programcısına hem de operatöre referans saglayacak sekilde, mevcut takımların listesinin çıkarılması oldukça faydalıdır. Takım listesi genellikle takım kütüphanesi olarak adlandırılır. Geleneksel tezgahlarda denenmis, kullanılmıs bir çok is baglama düzenegi vardır; mengene, ayna, pens bunların en bilinen örnekleridir ve bunlar nümerik kontrollü tezgahlarda da kullanılmaktadır.

Bu is baglama düzenekleri, mekanik, hidrolik veya pnömatik olarak çalısabilir. Mekanik olarak çalısanlar, is paçasının yüklenmesi ve sıkılmasında el becerileri gerektirir. Bu nedenle, hidrolik ve pnömatik sıkma özellikle de ikincisi tercih edilir. Hidrolik ve pnömatik sıkma, tezgah kontrol ünitesi tarafından elektronik olarak kolaylıkla kontrol edilir ve hızlı bir çalısma ve düzgün sıkma basıncı saglar. Bu çesit geleneksel is baglama düzenekleri;dikdörtgen, köseli, hegzagonal gibi üniform sekilli stok malzemesi veya is parçasının islenmesinde daha uygundur.

Düzensiz sekiller, bazen pnömatik veya hidrolik sıkılama düzenlemeleriyle birlikte özet tasarlanmıs kolaylıklar ile geleneksel islemeye uyarlanabilir.


 • CNC Tezgahı Periyodik Kontrol Muayenesi.
 • Ders İçerikleri - Makine Mühendisliği | İzmir Ekonomi Üniversitesi.
 • KATEGORİYE SON EKLENENLER.
 • gps takip mini.
 • Genel bir uygulama olarak, is parçası isleme sırasında hareket etmeyecek sekilde pozitif olarak yerlestirilmelidir. Her iki durumda, is parçası sabit çenelere karsı yerlestirilmistir. Herhangi bir isleme sürecinde is parçasının hareket olanagı, emniyetle ilgili nedenlerle istenmez. Nümerik kontrollü isleme sürecinde de az olsa is parçasının hareket etmesi problemi olabilir. Bunun anlamı, is parçası boyutu isleme sırasında sürekli izlenmediginden, is parçasının boyutsal hassasiyetinin kaybolmasıdır. CNC tezgahı kullanarak parça islemek için parçanın NC programını yapmak ve bu programdaki komutlara göre tezgahı çalıstırmak gereklidir.

  Mach3 CNC kontrol kartı 1.Bölüm / Step motor bağlantısı #46

  Parçanın teknik resmi tezgah koordinatlarına göre hazırlanır. Parçanın teknik resmine göre operasyon planı yapılır. Operasyon planı ve resme göre parça programı yazılır. Üzerindeki saatli ve dijital göstergeler sayesinde iş parçalarında ölçüsel, şekilsel paralellik, eksantriklik vb. Mengene, tezgah tablasına bağlandıktan sonra komparatörle mengene çenelerinin ……………………… kontrol edilmelidir.

  Birden fazla kesici takım kullanılması halinde ilk tanıtılan referans takım boyuna göre diğer takımların boylarının ayarlanması işlemine ………………… denir. Tezgah eksenlerinin kesiştiği XYZ kesiştiği, tezgah kontrol sistemi içinde tanımlanmış ve genellikle sabit ve değiştirilmez noktaya …………………………… denir. G71, G72, G73 vb. G75 dış yüzeye kanal açma çevriminde hangi parametre kullanılmadığında veya değişti-rilmediğinde kesme çevrimi olur? Bir kez öğrenci bilgilerini girin, sistem işletmelerde mesleki eğitimle ilgili tüm formları otomatik olarak bassın.

  İş yeri ziyaret formları Ziyaret geri dönüş formları Aylık devamsızlık çizelgeleri Aylık rehberlik formları İş yeri not fişleri İşyeri Sigorta kartları Veli devamsızlık bildirimi Sınıf listeleri basımı İşten ayrılanların otomatik takibi. Bilgisayar Kontrollü Tezgâhlarla Üretim cnc Soruları. Finiş paso çevrimi hangisidir?


  • En Son Makaleler?
  • Yılı BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARLA ÜRETİM(CNC).
  • whatsapp mesajlarini okumak istiyorum!
  • iphone jailbreaksiz zil sesi.
  • MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI YILLIK PLANLARI!
  • MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI.
  • casus ziekte van parkinson.
  • Sınıflar giysi teknik çizimleri dersi ünitelendirilmiş yıllık ders planı. Sınıflar kalıp hazırlama teknikleri dersi ünitelendirilmiş yıllık ders planı. Muhasebe ve finansman alanı Sınıflar standart Türk klavyesi dersi yıllık planı. Görsel sanatlar dersi 2. Mersin Tarsus ile ilgili görsellerden oluşan powerpoint sunum, slayt gösterisi.

   Bilgisayar Kontrollü Tezgahlar ile Üretim – CNC Yıllık Planı | Eğitimciler Kulübü

   Kuvvet kavramı, özellikleri ve ölçülmesi konulu powerpoint sunum, slayt gösterisi. Sınıf tüm dersler deneme sınavı test soruları ve cevapları. Birey ve devlet ilişkisi konulu powerpoint sunum, slayt gösterisi.